Spara på vattnet

I Enköpings kommun är grundvattennivåerna låga. Det innebär att vi behöver spara på vattnet för att inte få vattenbrist. Det är dock inte bevattningsförbud i Enköping.

I Enköping tar vi det mesta kommunala vattnet från grundvattnet. Du som har egen brunn tar också upp ditt vatten från grundvattnet. Det viktigt att vi alla är sparsamma med vattnet oavsett om du har egen brunn eller har kommunalt vatten.

Vanliga frågor

Varför måste vi spara på vattnet?

Vi använder grundvatten för att få kommunalt vatten- och avlopp. Grundvattennivåerna har nu under flera år legat under det normala på grund av för lite nederbörd. Det gör att den källa som vi använder till vårt vatten inte fyllts på tillräckligt mycket.

Får jag fylla min pool?

Eftersom poolarna fylls med dricksvatten är det olämpligt att fylla poolen nu när vi alla behöver hjälpas åt med att spara på dricksvattnet.

Det är inte bevattningsförbud och därmed inte förbjudet att fylla poolen.

Det finns flertalet badplatser i Enköping ifall du längtar efter ett svalkande bad.

Du är också välkommen till utomhusbadet i Fjärdhundra.

Om du ändå vill fylla din pool kan du kontakta företag som transporterar vatten. De kan hämta vatten i kommuner som inte har vattenbrist. De företag som har kontakt med oss har vet vilka dessa kommuner är.

Får jag vattna min gräsmatta?

Det är olämpligt att vattna gräsmattan nu när alla behöver hjälpas åt att spara på dricksvattnet. Det är inte bevattningsförbud och därmed inte förbjudet att vattna gräsmattan.

Som du kanske har sett vattnar kommunen fortfarande gemensamma ytor så som fotbollsplaner och parker. Det gör vi eftersom de här ytorna är något som så många kommuninvånare har nytta av. Vi har dock dragit ned kraftigt på bevattningen. Så här sparar kommunen på vatten.

Fördjupning