Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett slutet kretslopp som bygger på att värmen levereras från en central anläggning istället för att varje fastighet har en egen värmekälla.

I Enköpings kommun är det ENA Energi AB som erbjuder fjärrvärme till hushållen. ENA Energi är ett kommunalt bolag.

Värmen produceras under största delen av året i det stora kraftvärmeverket på Kaptensgatan, alltså vid Enköpings hamn.

ENA Energis produktionsanläggningar eldas med biobränslen och tillhör därmed de miljövänligaste i landet, vilket är bra för miljön i Enköping och globalt.

På ENA Energis webbplats hittar du mer information om fjärrvärme, taxor, energitips med mera.

Relaterat