Enskilt avlopp

Om du ska installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

Det gäller både vattenklosett (WC), bad-, disk- och tvättvatten (BDT).

Du måste också ha tillstånd om du ska installera en förmultnings- eller förbränningstoalett.

Vanliga frågor

Hur går en ansökan till om tillstånd för enskilt avlopp?

Kostar det något att ansöka om tillstånd?

​Ja, vi tar ut en avgift för att pröva en ansökan om tillstånd för enskilt avlopp. Handläggningstiden kan variera mellan fyra och nio timmar beroende på val av avloppsanordning.

Våra taxor och avgifter

Hur beställer jag slamtömning?

Slamtömning beställs av VafabMiljö som hanterar all slamtömning i Enköpings kommun.

Om slamtömning på VafabMiljös webbplats

Fördjupning