Eget vatten

Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvaret för att kontrollera brunnen och vattnets kvalitet. Vi kan ge dig råd om hur du kan göra.

Det är viktigt att du ser över din brunn regelbundet.

Livsmedelsverket rekommenderar att du gör en provtagning på dricksvattnet minst vart tredje år. I resultatet från provtagningen får du reda på om vattnet innehåller till exempel bakterier, arsenik, uran, fluorid, radon, nitrit eller mangan.

Vanliga frågor

Vad händer om vattnet i min brunn sinar?

​Om du har egen brunn är du ansvarig för brunnen och dricksvattnet. Se därför över brunnen regelbundet. Kommunen behöver liksom alla andra vara sparsamma med vattnet. Vi har därför inte möjlighet att sälja vatten till dig med privat brunn. Men om din brunn har sinat och du behöver så kallat nödvatten, så kan vi hjälpa till.

Läs mer om sinande brunn här.

Hur går en vattenprovtagning till?

Du beställer hem ett analyspaket från ett godkänt och kontrollerat laboratorium.

Om att beställa vattenprovtagning

Hur kan kvaliteten på vattnet ändras?

Brunnens utformning och den omgivande miljön påverkar vattnet. Därför är det viktigt att du kontrollerar brunnen regelbundet.

Se över din brunn

Fördjupning