Djur

För att få ha vissa djur i detaljplanerat område måste du ha tillstånd från kommunen. Ska du gräva ned ett självdött eller avlivat hästdjur måste du begära om anvisning av plats.

Vill du ha orm, fler än fem hönor, tupp, lantbruksdjur eller häst i ett detaljplanerat område måste du ansöka om tillstånd hos kommunen.

Ska du gräva ner ett självdött eller avlivat hästdjur, måste du begära om en anvisning av plats för nedgrävning från kommunen.

Har du hund eller katt finns det regler som du måste följa om du bor i Enköpings kommun. Misstänker du att ett djur far illa eller vansköts ska du kontakta länsstyrelsen. 

Vanliga frågor

Hur går en ansökan till om tillstånd för djur?

Ligger mitt hus inom detaljplanerat område?

I Enköpingskartan kan du se om ditt hus ligger inom detaljplanerat område.

Enköpingskartan

Kostar ansökan om tillstånd för djur något?

​Vi tar ut en timtaxa för att handlägga ansökan om tillstånd. Handläggningstiden är mellan tre och fem timmar beroende på vilket djur tillståndet avser.

Taxor och avgifter

Fördjupning