Vatten och avlopp vid bygglov

För att få bygglov måste du ha möjlighet att ordna med vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp

Om du ska bygga i ett område där det finns kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp ska du ansluta till det kommunala nätet. Du behöver skicka in en ansökan om anslutning i god tid till kommunens vatten- och avloppsavdelning. I kommunens karttjänst kan du se om din fastighet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Kommunens karttjänst

Kommunalt vatten och avlopp för dig som privatperson

Kommunalt vatten och avlopp för dig som företagare

Byggvatten

Om du behöver byggvatten under byggnadstiden måste du meddela kommunens vatten- och avloppsavdelning redan innan du ansöker om bygglov.

Egen brunn och enskilt avlopp

Om din fastighet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde behöver du ordna en egen brunn och ett enskilt avlopp.

Egen brunn

När du har egen brunn är du ansvarig för brunnen och dricksvattnets kvalitet.

Enskilt avlopp

För att få installera ett enskilt avlopp vid nybyggnation måste du ansöka om tillstånd från kommunen. Om du ska bygga om eller bygga till ett hus kan det även vara aktuellt att renovera eller bygga om ett befintligt enskilt avlopp. Då kan du behöva ansöka om ett tillstånd eller göra en anmälan till kommunen.

Du behöver tillstånd för att få installera en vattentoalett med utsläpp i marken och för att få ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning.

Läs mer om eget vatten och avlopp