Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en ansökan om bygglov eller göra en anmälan till kommunen.

För vissa byggprojekt räcker det med en anmälan till kommunen. För mindre byggprojekt behöver du varken ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Följ vår guide för att ta reda på vad som gäller för ditt byggprojekt.

Ska du bygga nytt utanför detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Då får du veta om du kan bygga på marken.

Tänk på att du behöver vänta in ett startbesked för att få börja bygga när du har fått bygglov och ett slutbesked innan du får börja använda det som du har byggt.

Vanliga frågor

När är det öppet hus för bygglov och enskilt avlopp?

På öppet hus svarar vi på frågor om bygglov och enskilt avlopp. Du får hjälp med ditt eget ärende och svar på allmänna frågor. Du behöver inte boka tid, det är bara att droppa in.

​Tider för öppet hus för bygglov och enskilt avlopp

Hur går ett byggärende till?

När du ska bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en ansökan om bygglov eller göra en anmälan om byggprojekt. I våra processkartor förklarar vi steg för steg hur de olika ärendena går till och vad du behöver tänka på.

Processen för att ansöka om bygglov

Processen för att anmäla byggprojekt

Vad händer om jag bygger utan bygglov eller startbesked?

​Då kan du få betala en sanktions–avgift utöver avgiften för bygglov eller bli tvungen att riva det du har byggt.

Fördjupning