Brand­skydd och sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder. Har du klagomål som handlar om sotningsverksamheten ska du kontakta Räddningstjänsten Enköping-Håbo.

Räddningstjänsten Enköping-Håbo ansvarar för brandskydd och sotning i Enköpings kommun. På deras webbplats hittar du bland annat dispensansökan för att sota själv, tips på lokala sotare, sotningstaxan och  taxan för brandskyddskontroll.

Vanliga frågor

Den 1 januari 2004 trädde lagen och förordningen om lagen om skydd mot olyckor i kraft. Lagen ska skydda människors liv och hälsa. Den ska också se till att miljöperspektivet är gott. Enligt lagen är det alltid du som är fastighetsägare som har ansvaret för skydd av liv och egendom i och med att du installerar och/eller använder en eldstad. Det gäller alla typer av eldstäder i en fastighet. Ytterst sett är det alltså ditt ansvar att eldstäderna sotas och rengörs. Det är även ditt ansvar att de brandskyddskontrolleras.

Kommunen ansvarar för att det finns en brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som har utsetts av kommunen och som har behörigheten.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen