Vård och omsorg (VO)

Programmet för dig som vill studera människans behov och lära dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan.


Här lär du dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du får även lära dig hur du bemöter och stöttar människor i olika situationer såväl i hälsosammanhang som när hälsan sviktar. Du som ska börja på Vård- och omsorgsprogrammet bör ha siktet inställt på hälsa, friskvård och sunda levnadsvanor.

Hälsa går som en röd tråd genom hela utbildningen. Du läser om olika sjukdomar och lär dig sjukvårdande uppgifter som att ge första hjälpen, mäta blodtryck, ge injektioner och lägga om sår. Du får lära dig om olika grupper som har det svårt i samhället, till exempel utvecklingsstörda, barn som far illa, missbrukare och hur man hjälper dessa grupper. Utbildningen ger dig ökade kunskaper om hur människor reagerar och fungerar i svåra situationer. Till exempel deltar vi i en krisövning. Mötet med människor och ett empatiskt förhållningssätt (förmågan att sätta sig in i en annan persons situation) är en viktig del av utbildningen.

Arbetssätt

Vi på VO arbetar för att du ska ta ett stort eget ansvar för din utbildning. Vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling, din självständighet, ditt självförtroende och din sociala kompetens.

För att träna dig inför arbetslivet ingår problemlösande undervisning där du och de kamrater som ingår i din grupp utgör den viktigaste basen i arbetet.

Arbetssätten är omväxlande och vi arbetar med olika former av värderingsövningar, situationsspel och praktiska övningar.
Du kommer att använda dator för att söka information och dessutom lära dig att hantera datorn som ett hjälpmedel i vårdarbetet.

Vidareutbildning

Efter avslutade studier hos oss kan du gå direkt ut i arbetslivet. Om du inte vill börja arbeta utan vill studera vidare efter gymnasiet kan du läsa in allmän behörighet för studier på universitet eller högskola. Behovet av välutbildad personal är växande inom kommun och landsting. Kommun och landsting är de största arbetsgivarna, men antalet privata vårdgivare ökar.

På VO kan du även skaffa dig behörighet för högre utbildning. Du kan fortsätta din utbildning inom vård och omsorg och till exempel bli sjuksköterska, barnmorska eller sjukgymnast. Programmet ger dig även behörighet till helt andra utbildningar.

Aktuellt

Certiferad utbildning

Programrektor:
Freddie Sahlin

Studie- och yrkesvägledare:
Emma Minkkinen

Besöksadress:
Korsängsgatan 12

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information