Samhällsvetenskap (SA)

Programmet för dig som är intresserad av demokrati, etik- och livsfrågor, genus, kommunikation, hållbart samhälle och miljö.


Samhällsvetenskapliga programmet är studieförberedande och ger dig bland annat kunskaper om:

  • Samhälls­förhållanden i Sverige och i övriga världen
  • Samspelet mellan individ och samhälle
  • Hur människors livsvillkor förändras över tid och rum

När du pluggar på SA får du omsätta idéer till praktisk verklighet, samarbeta, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter. Och mycket, mycket mer.

Arbetssätt

 Vi arbetar tvärvetenskapligt och du får använda och utveckla dina kreativa förmågor.

Variation när det gäller inlärningssätt präglar SA. Alla inlärningsstilar får utrymme i undervisningen såsom enskilt arbete, grupparbete, laborationer, övningar,
exkursioner, egna undersökningar, fältarbete, gymnasiearbete och temastudier.

Vi arbetar även med sociala medier och bloggar. Studiebesök och kontakter med näringsliv och högskola ingår i programmet. Kreativitet och entreprenörskap
uppmuntras.

Aktuellt

Maja Lindgren från SA1b beskriver programmet

Programrektor:
Kristin Lindgren

Studie- och yrkesvägledare:
Therese Johannesson

Lärarkontakt:
Marika Brodd

Besöksadress:
Sandbrogatan 2

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information