Naturvetenskap (NA)

Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse.


Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.

Vi erbjuder en lugn studiemiljö i egna lokaler under ledning av välutbildade och erfarna lärare. Lärare finns alltid till hands för att hjälpa dig med både studier och andra råd. Hösten startar med en aktivitetsdag. Ett bra sätt för dig att lära känna de äldre eleverna och programmets lärare

Som elev hos oss får du en bred utbildning. Om du tittar i poängplanen ser du att du läser en mängd olika ämnen under tre år. Det innebär att du kommer att vara väl förberedd och ha en bred behörighet för fortsatta studier på universitet och högskola. De naturvetenskapliga ämnena är centrala och tar förstås en stor plats på schemat. I ämnen som biologi, kemi och fysik är experiment och andra undersökande arbetssätt vanliga.

  • Vi samarbetar mycket över ämnesgränserna och gör många spännande experiment
  • Kreativitet är vår ledstjärna
  • Undervisningen sker främst i våra egna lokaler där torget är en naturlig samlingspunkt. Här finns även möjlighet att få extra hjälp av lärarna
  • En skillnad mot grundskolan är att en del elever stannar kvar efter skoldagens slut och fortsätter att plugga, ofta tillsammans i studiegrupper
  • Som programfördjupning erbjuds bland annat naturvetenskaplig specialisering, engelska 7 och matematik 4-5

 

Studie- och yrkesvägledare:
Susanne Friberg

Lärarkontakt:
Thomas Majonen

Besöksadress:
Sandbrogatan 2

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information