LIU handboll

För dig som är aktiv handbollsspelare i en förening och vill satsa på att kombinera dina gymnasiestudier med handbollsutbildning så kan vi, tillsammans med vår samarbetspartner EHF, erbjuda Lokal Idrottsutbildning (LIU).

Denna utbildning går att kombinera med följande program:

 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Utbildningens innehåll

De kurser som är knutna till handbollsutbildningen heter

Idrott och hälsa 1-specialisering handboll (100 gymnasiepoäng)

Idrott och hälsa 2-specialisering handboll (100 gymnasiepoäng)

Träningslära 1 (100 gymnasiepoäng)

Kurserna innehåller bland annat:

 • Handbollsträning/lektioner;
  Årskurs 1: ett pass/vecka,
  Årskurs 2: två pass/vecka
  Årskurs 3: ett pass/vecka

  Ovanstående träningar/lektioner motsvarar 200 gymnasiepoäng och går under Individuella valet. Därtill finns möjlighet till ytterligare ett LIU-pass/vecka i åk 2 och åk 3. Dessa träningar/lektioner går under programfördjupning eller utökad kurs.
 • Regler, taktik och teknik inom handbollen.
 • Att träna handboll för att nå toppen, träning, psykologi och kost.
 • Etik och moral inom handbollen.
 • Träningsdokumentation, för att se helheten, och kunna utvärdera och optimera sin egen handbollsprestation.

Handbollsträningarna

Handbollsträningen på LIU sker i samarbete med EHF och huvudansvarig tränare är Anders Skogäng. LIU-träningarna ska inte ses som en egen verksamhet utan som ett komplement och möjlighet till extra stimulans i relation till träningarna i ditt klubblag.

På LIU-träningarna ligger fokus mer på att höja den enskilda elevens idrottsprestation, till skillnad från traditionell lagträning, där fokus ofta brukar ligga mer på lagets prestationsnivå.

Våra LIU-träningar är schemalagda på morgnar/förmiddagar för att du ska hinna återhämta dig till dina föreningsträningar på kvällstid.

Fysträning och tester

Ett par gånger under utbildningsperioden får du som LIU-elev, under certifierad testledare, utföra Fysprofiltester som bygger på handbollens kravprofil, i vårt samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté.

Testerna ger dig t.ex. värdefulla besked om vilka fysiska kvaliteter (t.ex snabbhet, spänst, rörlighet, uthållighet, styrka) som det är mest angeläget för dig att utveckla.

LIU har tillgång till avancerad testutrustning som ger exakta värden. Varje elev kan sedan följa sin fysiska utveckling under tiden på LIU med möjlighet att jobba lite extra med de eventuella brister som testerna uppvisar. Vi sätter även dina testresultat i relation till din kravbild ute på planen t.ex. vilken position spelar du på.

Ansökan

Du som är aktiv handbollsspelare i en förening och vill utnyttja denna möjlighet att kombinera dina gymnasiestudier med att utveckla din handbollsprestation på schemalagd skoltid, ska lämna in din ansökan till oss senast i samband med ordinarie gymnasievalet i februari.

Du hittar ansökningsblankett på vår hemsida westerlundska.nu under rubriken LIU-handboll.

Antagning

Efter att vi fått din ansökan blir du inbjuden till en informationsträff där du eventuellt också deltar i en provträning och får prata med våra handbollstränare. Vi har ett begränsat antal LIU-platser och senast den 15 april får du besked om du är antagen till LIU eller ej.

Du måste separat också göra en vanlig gymnasieansökan till det gymnasieprogram som du önskar gå här hos oss på WGY.

Frågor

Har du några frågor om LIU-handboll är du välkommen att kontakta michael.sundquist@wgy.enkoping.se ,NIU/LIU-samordnare på WGY eller Anders Skogäng, tränare EHF skogang@bredband.net.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information