Introduktionsprogram

Våra introduktionsprogram leder till en god grund för fortsatt utbildning eller en introduktion till arbetslivet.


Introduktionsprogrammen (IM) ger dig som inte är behörig till ett nationellt program en möjlighet till individuellt anpassad utbildning. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier, precis som på ett nationellt program.

När du går på introduktionsprogrammen kommer du att ha en individuell studieplan där innehållet är utformat efter dina behov. Där specificeras vilka ämnen du väljer att läsa för att nå den behörighet du vill ha.

Aktuellt

Besök av Mohammed Al-Hakim

Porträtt och selfies

Studie- och yrkesvägledare:
helen.knutsson@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 55 60
(receptionen)