Introduktion (IM)

Våra introduktionsprogram leder till en god grund för fortsatt utbildning eller en introduktion till arbetslivet.


Introduktionsprogrammen (IM) ger dig som inte är behörig till ett nationellt program en möjlighet till individuellt anpassad utbildning. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier, precis som på ett nationellt program.

När du går på introduktionsprogrammen kommer du att ha en individuell studieplan där innehållet är utformat efter dina behov. Där specificeras vilka ämnen du väljer att läsa för att nå den behörighet du vill ha.

 

Programrektor:
Daniel Hellström

Tf biträdande
programrektor:

Martina Ericson

Studie- och yrkesvägledare:
Helen Knutsson

Sjukanmälan:
0171-62 53 01

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information