El- och energi (EE)

Programmet för dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.


Du kommer att kunna arbeta inom områden där det hela tiden sker förändringar som påverkar vår framtid. Möjligheten till internationellt arbete är stor eftersom branschen efterfrågar kvalificerad personal.

Arbetssätt

Utbildningen lär dig att arbeta med samhällsviktiga funktioner som installation och dator- och kommunikationsteknik. IT är centralt inom utbildningen.

Säkerhetsfrågor är ytterst viktiga inom yrkesområdet och utbildningen ska därför göra dig väl förtrogna med nationella och internationella säkerhetsregler. Allt el och datortekniskt kunnande bygger på naturvetenskapliga principer. Att utföra korrekta beräkningar är en förutsättning för yrkesutövningen. Utbildningen ska därför utveckla dina matematiska kunskaper.

Internationaliseringen inom el- och datorbranscherna kräver förmåga att använda språk. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska. Utbildningen lär dig även att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och att skickligt utföra arbete både på företag och i människors hem.

 

Programrektor:
Kristin Lindgren

Studie- och yrkesvägledare:
Matilda Arenrot Hjälte

Lärarkontakt:
Inge Dorthe Schwarz

Besöksadress:
Korsängsgatan 12

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information