Läsårstider och lov

Vårterminen 2018

Samtliga elever börjar: 9 januari
Elever i årskurs 1 och 2 slutar: 12 juni
Elever i årskurs 3 tar studenten: 8 juni

Lediga dagar

19 februari–23 februari (sportlov)
3 april–6 april (påsklov)
30 april
11 maj

Hösttermin 2018

Elever i årskurs 1 börjar: 20 augusti
Elever i årskurs 2 och 3 börjar: 21 augusti
Samtliga elever slutar: 20 december

Lediga dagar

28 september
29 oktober–2 november (höstlov)
21 december (jullov)

Vårtermin 2019

Elever i årskurs 1 och 2 slutar: 12 juni
Elever i årskurs 3 tar studenten:
5 juni

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information