Ansök om UL-skolkort

Från och med hösttermin 2017 ska elever med skolgång i Enköping, Uppsala, Västerås och Strängnäs ansöka om ett UL-skolkort.

För att bli beviljad ett UL-skolkort krävs följande:

  • Du är folkbokförd i Enköpings kommun
  • Du har minst sex km skolväg
  • Du är under 20 år
  • Du ej har sökt inackorderingstillägg eller resebidrag

På gymnasiet så gäller inte regeln om växelvis boende, man kan inte få busskort för växelvis boende.

Ansök om UL-skolkort

Ansök om UL-skolkort före 30 juni 2017 för att få det hemskickat innan skolstart.

Fyll i den här blanketten för att göra din ansökan > (pdf, 43.6 kB)

Skicka därefter blanketten via e-mail till skolbusskort.wgy@enkoping.se eller via post till: Westerlundska gymnasiet, Sandbrogatan 2, 749 49 Enköping.

Beslut

Beslut om UL-skolkort gäller under villkor att uppgifterna om skola och folkbokföringsadress stämmer. Beslut fattas när slutantagningen för aktuell skola är klar. Om förutsättningarna förändras görs en ny prövning och kortet kan komma att spärras.

Trasigt eller borttappat kort

Trasigt eller borttappad kort anmäls hos UL på deras hemsida.