Viktiga händelser

När du går i årskurs 9 får du flera olika möjligheter att ta reda på mer om skolan och träffa oss som studerar och arbetar här.

Innan du bestämmer dig för att börja här vill vi ge dig möjlighet att känna atmosfären på skolan och ge dig en känsla av hur det är att studera här. Därför anordnar vi flera aktiviteter som du är inbjuden till.

Informationskväll

I oktober besöker våra programrektorer din grundskola att informera dig och dina vårdnadshavare om Westerlundskas gymnasiet och våra utbildningar.

Öppet hus

I november bjuder vi in dig och dina vårdnadshavare till öppet hus på gymnasiet. Här har du möjlighet att få information om våra program, ställa frågor och se programmens egna studiemiljöer.

Halvdagsbesök

I december har du möjlighet att komma på ett halvdagsbesök där du får välja tre gymnasieprogram som intresserar dig lite mer. Programmens elever och lärare berätta om sin vardag, programmets innehåll och möjligheter.

Endagspraktik

Från december fram till mars har du möjlighet att göra endagspraktik hos oss. Kom och praktisera en hel dag på ett eller fler av våra program. Prata med studie- och yrkesvägledaren på din grundskola om du vill ha endagspraktik.

Gymnasieval

Se alla viktiga datum som gäller för antagningen