Intervju | Nyfiken på

Jennifer Grönblad, Jenny Kilpeläinen och Ahmed Abdimossa, elever på vårdoch omsorgsprogrammet.

Ett enkelt val

Jennifer har siktet inställt på att bli ambulanssköterska eller militärsjukvårdare, Jenny drömmer om arbete inom psykiatrin och Ahmed insåg vikten av bra sjukvård efter sin uppväxt i Afrika. Med en gemensam känsla av att vilja hjälpa andra går nu alla tre på vård- och omsorgsprogrammet.
– Det här programmet är jättebra för dig som är intresserad av att ta hand om människor. Här arbetar vi mycket praktiskt, säger Jennifer.

Stort ansvar och viktiga yrken

Var beredd på en del plugg, det är mycket att lära sig här, berättar Jenny och Ahmed fyller i: – Vi förbereds på att ta mycket ansvar. Arbetar du med vård- och omsorg har du ofta ansvar för människors liv, det är viktigt. – Sök till vård och omsorg om du vill ha en spännande utbildning med många intressanta kurser, få enklare att förstå varför människor agerar som de gör, ha enkelt att få jobb och om du vill göra något bra för samhället, sammanfattar Jennifer.