Intervju | Nyfiken på

Klara Westman, Keilla Gahimbare och Josefine Reutfors är elever på handels- och administrationsprogrammet.

Mer praktik än teori

– Här är plugget mer praktiskt än på många andra program. Istället för att mest sitta och läsa i böcker så gör vi många andra saker som till exempel driver UF-företag och är ute på praktik. Det är jättekul, berättar Josefine.
Keilla har dessutom valt att tillgodogöra sig handelsämnena genom en lärlingsplats på ett företag, i stället för att läsa ämnena i skolan.
– Det passar mig perfekt! Nu orkar jag lägga mer energi på de ämnen som kräver mer plugg.

– Annars hade jag nog varit skoltrött men nu vill jag fortsätta studera efter gymnasiet, konstaterar Keilla.

God stämning på programmet

Alla tre är överens om att lärarna är en stor del av programmet styrka.
– Våra lärare låter oss ta stort eget ansvar och finns alltid här för oss när vi behöver det. Stämningen är verkligen bra mellan elever och lärare här på handelsoch administrationsprogrammet, avslutar Klara.