Hemtjänst

Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma kan ansöka om hemtjänst.

Hemtjänsten är individuellt utformad och ska hjälpa dig att känna dig trygg hemma och behålla din livs­kvalitet. Du ansöker hos en bistånds­handläggare som gör en utredning för att se vilka behov du har. Du kan få hemtjänst dygnet runt. Hemtjänsten ska vara av god kvalitet och respektera ditt själv­bestämmande. Dessutom ska den vara ett meningsfullt stöd i det dagliga livet. Du som har ett biståndsbeslut på att du har rätt till hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna: en kommunal eller en privat utförare.

Vanliga frågor

Vad kan jag få hjälp med av hemtjänsten?

Du kan få hjälp med serviceinsatser, till exempel skötsel av bostaden, hjälp med inköp och ärenden och hjälp att laga mat. Du kan få hjälp med personlig omvårdnad som ska tillgodose behov som stöd vid måltider, hjälp att äta och dricka, hjälp med personlig hygien, tryggheten att ha någon som tittar till dig och med social samvaro.

Kan jag hjälpa min förälder att få hjälp?

​Ja, det du kan själv kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd för en nära anhörig. Som nära anhörig räknas i tur och ordning: Make eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn.

Finns det två eller fler barn som vill företräda sin förälder måste samtliga vara överens. Om du inte vill eller kan företräda din anhörig går behörigheten vidare till nästa anhöriga enligt turordningen.

Finns det en god man, förvaltare eller en framtidsfullmakt sedan tidigare gäller inte anhörigbehörigheten. Du som anhörig bör alltid agera på det sätt som du tror att din anhörig skulle velat ha det. Anhörigbehörighet började gälla den 1 juli 2017.

Vad händer om jag inte väljer utförare?

​Du måste inte välja. Dina insatser kommer då att utföras av kommunen eller en privat utförare enligt ett rullande schema.

Fördjupning