Boende­stöd

Du som har en psykisk funktions­nedsättning och vill bo i ett eget boende kan ansöka om boende­stöd.

Om du ansöker om boendestöd och har rätt till det får du en boende­stödjare som hjälper och stöttar dig i ditt eget hem. En boende­stödjare lyssnar och finns till hands, hjälper dig att leva ett bra liv och ger dig stöd i det som är jobbigt. Insatsen är kostnadsfri.

Vanliga frågor

Är det många som kommer hem till mig?

​Boendestödsgruppen planerar så att det blir så få personer som möjligt som kommer hem till dig.

Jag har bekymmer som påverkar många – kan vi ses tillsammans för att hitta en lösning?

Ja, kommunens nätverkslag kan hjälpa dig att kalla till ett nätverksmöte. Om du har bekymmer kan flera personer i din närhet bli inblandade och berörda på olika sätt. Det kan vara familjen, släkten, arbetskamrater, skolkamrater, vänner, grannar eller lärare. Då kan det vara bra att prata. Vi i Nätverkslaget kan hjälpa dig att bjuda in till ett nätverksmöte. Till mötet bjuder du själv, eller tillsammans med någon, in viktiga personer i ditt liv till samtal. Tillsammans kan vi skapa en tydligare bild av situationen och gemensamt söka nya vägar att gå vidare på.

Om Nätverkslaget och hur du kontaktar oss

Fördjupning