Korttids­tillsyn barn

Fritidsverksamhet för ungdomar som har behov av extra stöd och hjälp.

Skolungdomar över 12 år som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till korttids­tillsyn (förlängd barnomsorg) före och efter skoldagen samt under skolloven. Verksamheten är belägen ute på kommunens skolor och i Ungdomens hus.

Vanliga frågor

Hämtar skoltaxin barnen på korttidstillsynen och skjutsar hem dem?

​Nej, föräldrarna får hämta barnen.

Fördjupning