Kommu­nala handikapp­rådet

Enköpings kommunala handikappråd arbetar för en förbättrad
verksamhet och service för kommuninvånare med funktionsnedsättningar.

Rådet består av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare.

Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontorets kansli.

Vanliga frågor

När sammanträder kommunala handikapprådet?

Under 2016 sammanträder Enköpings kommunala handikappråd 25 februari, 31 mars, 12 maj, 15 september, 20 oktober och 24 november.

Vad betyder KHR?

KHR är en förkortning av Enköpings kommunala handikappråd.

Fördjupning