Utbild­nings­nämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för gymnasium, komvux, sfi, lärvux, yrkeshögskola, arbetsmarknadsinsatser och integrationsfrågor.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Utbildningsnämnden och skolnämnden har en gemensam förvaltning som heter utbildningsförvaltningen.

Vanliga frågor

När sammanträder utbildningsnämnden?

Under 2017 sammanträder utbildningsnämnden den 26 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 11 maj, 15 juni, 7 september, 12 oktober, 16 november och 14 december.

Vad betyder UN?

UN är en förkortning av utbildningsnämnden.

Fördjupning