Kultur­garantin

Kulturgarantin ger alla barn rätt till kultur under skoltiden.

I Enköpings kommun innebär kulturgarantin att alla 4-5-åringar i den kommunala förskolan och alla elever från förskoleklass upp till nionde klass får minst en kulturupplevelse per läsår.

Kulturupplevelsen är av professionell art och håller hög kvalitet. Kommunen samordnar utbudet till förskolorna och skolorna genom olika kulturformer som dans, film, konst, musik och teater.

Vanliga frågor

Vad är kulturgarantin?

​I Enköpings kommun erbjuds alla 4-5-åringar i den kommunala förskolan och alla elever från förskoleklass upp till nionde klass en kulturupplevelse per läsår. Läs mer om kulturgarantin på kulturgarantins webbplats eller i dokumentet Kulturgaranti.

Kulturgarantins webbplats. 
Dokumentet Kulturgaranti. (pdf, 593 kB)

Fördjupning