Stipendium ungdom

Ungdomar som är bosatta i Hacksta, Litslena eller Nysätra socken kan få stipendium till studier efter grundskolan ur Anna och Rickard Nyströms donationsfonder. 

Stiftelserna är under utredning och därför har beslut fattats att inte dela ut stipendier från Anna och Rickard Nyströms fonder Hacksta och Litslena 2017.

Vanliga frågor

Vem kan söka stipendium ur Anna och Rickard Nyströms donationsfonder?

Du som är ungdom och bor i Hacksta, Litslena eller Nysätra socken kan söka stipendium om du vill fortsätta att studera efter grundskolan.

Vem delar ut stipendier ur Anna och Rickard Nyströms donationsfonder?

Det är utbildningsnämnden som delar ut stipendierna.

Vad är ett stipendium?

Ett stipendium är en gåva, ofta i form av pengar, som delas ut till en person, grupp eller organisation för att stödja aktiviteter.

Fördjupning