Sommar­jobb

Sommarjobb är ett tillfälligt arbete under sommaren för ungdomar.

I år anordnar Enköpings kommun cirka 230 sommarjobb till elever som slutar årskurs 9 i grundskolan och årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Ansökningstiden för sommarjobb år 2017 är
27 februari till 19 mars.

Är du företagare som kan erbjuda ungdomar sommarjobb fyller du i intresseanmälan.
Med företagare menar vi kommunal verksamhet.

Vanliga frågor

Vem kan söka kommunens sommarjobb?

Du som går i grundskolans årskurs 9 eller gymnasiets årskurs 1 eller 2 och är skriven i Enköpings kommun kan söka kommunens sommarjobb.​

Vilka sommarjobb kan kommunen ordna?

Sommarjobben finns inom kommunens verksamheter och hos ideella föreningar.

Under hur lång period håller sommarjobbet på?

Tre veckor.

Fördjupning