Natt- och helg­verk­samhet

Natt- och helgverksamheten är till för barn i åldern 1–12 år som har behov av omsorg på kvällar, nätter eller helger.

Om du behöver barnomsorg på kvällar, nätter eller helger måste du ansöka om en­ plats på Soluret. Soluret är öppet dygnet runt.  

När du ansöker om plats i natt- och helgverksamheten måste du lämna ett arbetsgivarintyg och ett arbetsschema med din ansökan. Arbetgivarintyget och arbetsschemat skickar du till Utbildnings­förvaltningens kundtjänst, Linbanegatan 10, 745 34 Enköping.

I Enköpings kommun finns endast kommunal natt- och helgverksamhet. 

Vanliga frågor

Varför har jag fått en faktura eller en återbetalning på barnomsorgavgiften 2014?

​För att avgiften för ditt barns plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska bli rätt, jämför utbildningsförvaltningen varje år dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter. Om uppgifterna avviker gör vi en justering. Hushåll som har betalat för låg avgift 2014 kommer att få en extra faktura. Hushåll som har betalat för hög avgift 2014 kommer att få tillbaka pengar.

Om den årliga inkomstjämförelsen

Vad är maxtaxan i förskola och pedagogisk omsorg?

Från och med den 1 januari 2017 är maxtaxan är 1 362 kronor för det första barnet. För det andra barnet är den 908 kronor och för det tredje barnet 454 kronor. För barn nummer fyra är taxan 0 kronor.

Hur får jag veta om mitt barn har fått en plats?

​När det finns en plats får du meddelande via sms eller e-post.

Fördjupning