Förskola

Förskolan är den första skolformen. Den vänder sig till barn från ett års ålder och fram till att barnet börjar förskoleklass vid sex års ålder.

Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet som är både rolig, trygg och lärorik.

Förskolan är inte obligatorisk. Du väljer om ditt barn ska gå i förskola. Barn kan börja i förskolan vid olika åldrar och delta under olika lång tid. 

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Du kan önska vilken förskola ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

När kommer fakturan för juni månads barnomsorg?

Barnomsorgsfakturorna för juni 2017 är några dagar försenade på grund av ett systemfel. Detta gäller både förskola och fritidshem. Det är inget fel på fakturorna när de kommer, det är bara själva utskicket från systemet som har blivit försenat. Fakturorna skulle ha nått mottagarna första veckan i juni men når mottagarna i mitten av juni.

 

Betalar jag avgift även på sommaren?

​Ja, det finns ingen avgiftsfri månad. Du betalar samma avgift tolv månader om året. Det gäller även om barnet är sjukt.

När måste jag senast ansöka om en plats?

​Din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats.

Fördjupning