Stipendium skolbarn

Elever i årskurs 1–9 kan få stipendium ur Stiftelsen Anna och Rickard Nyströms premiedonationsfond. Det är endast rektor eller skolledare som kan ansöka om stipendium ur fonden.

Du som är rektor eller skolledare kan ansöka om stipendium ur Stiftelsen Anna och Rickard Nyströms premiedonationsfond för elev, elever eller klass i årskurs 1–9 som uppfyller kraven.

Fonden ska premiera elever som i skolan har "visat god flit, intresse och vaksamhet i skolarbetet samt ett hedrande uppförande".

Totalt delas cirka 3 500 kronor ut ur fonden. Premien kan delas ut i böcker eller pengar. Böckerna är värda 100–250 kronor styck och ska uppmuntra till god och nyttig läsning.

Vanliga frågor

När är den sista ansökningsdagen?

Den sista ansökningsdagen är den 24 april 2017.

Vem kan söka stipendium?

Stipendium kan sökas av rektor för elev, elever eller klass i årskurs 1–9 som uppfyller kraven.

Vem delar ut stipendierna?

Det är skolnämnden som delar ut stipendierna.

Fördjupning