Tidtabeller och kartor

I tidtabellerna ser du när bussen startar och vid vilka håll­platser den stannar. Kartorna visar vilken sträcka bussarna kör.

Tidtabeller för grundskolorna och gymnasiet 2017/2018

Bergvretenskolan

Fjärdhundraskolan

Grillbyskolan

Grillbyskolan inturer (pdf, 193.3 kB)
Grillbyskolan hemturer (pdf, 192.9 kB)

Hummelstaskolan

Hummelstaskolan inturer (pdf, 195.1 kB)
Hummelstaskolan hemturer (pdf, 195.8 kB)

Korsängsskolan

Lillkyrkaskolan

Lillkyrkaskolan inturer (pdf, 196.8 kB)
Lillkyrkaskolan hemturer (pdf, 195.6 kB)

Munksundsskolan

Munksundsskolan inturer (pdf, 190.2 kB)
Munksundsskolan hemturer (pdf, 190.8 kB)

Rombergaskolan

Rombergaskolan inturer (pdf, 190.3 kB)
Rombergaskolan hemturer (pdf, 192.5 kB)

Skolstaskolan

Skolstaskolan inturer (pdf, 193.9 kB)
Skolstaskolan hemturer (pdf, 194.3 kB)

S:t Ilianskolan

S:t Ilianskolan inturer (pdf, 781.7 kB)
S:t Ilianskolan hemturer (pdf, 575.8 kB)

Westerlundska gymnasiet

Örsundsbroskolan

Kartor

UL-bussar (pdf, 15.9 MB)
Buss 10 (pdf, 5 MB)
Buss 12 (pdf, 5.4 MB)
Buss 14 (pdf, 4.4 MB)
Buss 15 (pdf, 1 MB)
Buss 31 (pdf, 463.7 kB)
Buss 32 (pdf, 4.9 MB)
Buss 34 (pdf, 4 MB)
Buss 35 (pdf, 4.2 MB)
Buss 36 (pdf, 1 MB)
Buss 37 (pdf, 3.9 MB)
Buss 38 (pdf, 3.1 MB)
Buss 39 (pdf, 3.3 MB)
Buss 42 (pdf, 3 MB)
Buss 51 (pdf, 3.5 MB)
Buss 52 (pdf, 991.5 kB)
Buss 53 (pdf, 4.1 MB)
Buss 55 (pdf, 2.4 MB)
Buss 56 (pdf, 4.6 MB)
Buss 59 (pdf, 5.1 MB)
Buss 61 (pdf, 3.9 MB)
Buss 62 (pdf, 5.6 MB)
Buss 63 (pdf, 6.6 MB)
Buss 64 (pdf, 4.5 MB)
Buss 65 (pdf, 5.9 MB)
Buss 70 (pdf, 4 MB)
Buss 71 (pdf, 4.8 MB)