Skolskjuts

Barn från förskoleklass upp till årskurs 9 kan ha rätt till skolskjuts.

I Enköping körs skolskjutsarna av Bergkvara buss. På vissa sträckor får skoleleverna åka med UL:s vanliga bussar. Skolskjutsarna samordnas av kommunen
och det är hit du vänder dig med dina frågor. Du behöver själv söka om ditt barn till exempel har växelvis boende.

Vanliga frågor

Hur går bussen på avslutningsdagen den 9 juni?

Det finns vissa förändringar i skolskjutsarna. En del skolor har ingen skolskjuts alls den dagen.
Tider för skolskjutsarna den 9 juni (pdf, 376.9 kB)

Kan mitt barn få skolskjuts?

Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör vem som har rätt att få skolskjuts. Även skolvägens trafiksäkerhet kan avgöra. För att barnet ska kunna få skolskjuts måste avståndet mellan hem och skola vara mer än två kilometer för årskurs F–3, mer än tre kilometer för årskurs 4–6 och mer än fyra kilometer för årskurs 7–9. Skolan ska finnas i det upptagnings­område som barnet tillhör.

Om mitt barn byter skola, får det då skolskjuts till den nya skolan?

Rätten till skolskjuts gäller bara om barnet går i den kommunala skola som ligger inom det upptagningsområde som barnet tillhör. Om du väljer en annan skola har barnet inte rätt till skolskjuts. Detsamma gäller om du och barnet flyttar till ett nytt upptagningsområde, men barnet går kvar i den gamla skolan.

Enköpingskartan visar vilket upptagningsområde ditt barn tillhör.

Fördjupning