Pedagogiska priser

Skolnämnden och utbildningsnämnden delar ut pedagogiska priser i förskolan, i grundskolan och på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen. Priset kan delas ut till en person, ett team eller ett arbetslag i de kommunala förskolorna och skolorna.

Under hösten kan du nominera den person eller den grupp som du tycker ska få priserna.

Nominera

Du nominerar genom att fylla i vårt digitala formulär. Senast den 1 november 2017 vill vi ha din nominering.

Nomineringsformulär

Vem kan nominera?

Barn, elever, föräldrar, kollegor, chefer eller andra kan nominera till de pedagogiska priserna. 

En jury utser vinnarna

Vinnarna utses av en jury där politiker och tjänstemän ingår.

Då delas priserna ut

Vinnarna får ta emot sina priser på kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset under december månad.

Därför delas priserna ut

Skolnämnden och utbildningsnämnden delar ut de pedagogiska priserna för att visa uppskattning för duktiga pedagoger och lärare samt för att uppmuntra goda pedagogiska exempel. Priserna ska gå till pedagoger och lärare som med sina insatser särskilt utmärker sig.