Grundskola

Grundskolan är en nioårig skolform för barn i åldern 7–16 år. 

Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 7–16 år.

Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande.  

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående grundskolor. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

Kostar en grundskoleutbildning pengar?

Nej, grundskoleutbildningen är fri från avgift.

Kan mitt barn som bor varannan vecka hos mig gå i två skolor?

​​Barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har placering endast på en skola. 

Kan barn börja i skolan i andra åldrar?

​De flesta barn börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Det är också möjligt att låta barnet börja det år som det fyller 6 och vid särskilda skäl vid 8 år.

Fördjupning