Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. Du kan se på kartan och läsa i texten vilka vägarbeten som nu är aktuella.

Minskad framkomlighet på Bredsandsvägen

Från och med måndag 9 april till måndag 7 maj pågår ett arbete på Bredsandvägen i närheten av Brännskogen/Gamla Nynäs. För att kunna anlägga fjärrvärme, el- och VA-ledningar måste vägen stängas av. Hastigheten sänks till 30 km/h vid arbetsplatsen och en mindre tillfällig väg finns tillgänglig för att ta sig förbi vägavstängningen. Gående och cyklister kommer kunna ta sig fram över en bro.

Trottoar och körfält avstängt på Källgatan

Just nu pågår ett schaktarbete på Källgatan intill Statt-tomten. Det är en skadad elkabel som ska åtgärdas. Arbetet förväntas vara färdigt fredag 27 april.

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.