Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. Du kan se på kartan och läsa i texten vilka vägarbeten som nu är aktuella.

Ny busshållplats på Västerleden

Vi kommer att bygga en timglasbusshållplats på Västerleden strax söder om Enköpingsån. Västerleden kommer att vara avstängd för genomfartstrafik. Arbetet startar 2 oktober och beräknas vara klart 13 november.

Dirigering av trafik på Sandbrogatan

En byggkran ska plockas ner och den ska plockas ner i sektioner. Sektionerna kommer att lastas direkt på lastbil på Sandbrogatan och sedan köras ut på Tullgatan. Det kommer att stå vakter och dirigera trafiken när lastbilen kör ut på Tullgatan. Större delen av tiden kommer inget att på gator, utan endast när lastbilen åker vidare mot nya mål. Pågår mellan 30 oktober och 10 november.

 

Renovering av träd – väg stängs av tillfälligt

Från 9 oktober och cirka två veckor framåt kommer vi renovera träd och buskytor mellan Fannagatan, Hejaregatan, Litslenavägen och JP Johanssons gata. Under arbetet kommer parkeringen vid Fanna köket vara avstängd och under vissa tider även en del av Fannagatan.

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.