Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. Du kan se på kartan och läsa i texten vilka vägarbeten som nu är aktuella.

Ledningsarbete i centrala Enköping

Ett ledningsarbete kommer ske på Källgatan, från Eriksgatan till Östra Ringgatan. Arbetet startar med att korsningen Eriksgatan-Källgatan grävs upp för att sedan fortsätta mot Östra Ringgatan. Arbetet beräknas starta 13 november och det är osäkert på hur länge arbetet kommer att pågå.

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.