Sop­hämtning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall och se till att det behandlas på rätt sätt. Bland annat hämtar sopbilar sopor hos hushåll som har abonnemang för sophämtning.

Alla fastigheter i Enköpings kommun måste ha kommunal sophämtning. Undantag är de som är obebyggda eller som har fått dispens från miljö- och byggnadsnämnden.

Från den 1 september 2015 är det VafabMiljö kommunalförbund som har hand om sophanteringen i Enköpings kommun. Mer information om avfall och sophantering finns på VafabMiljös webbplats.

Enköpings kommun debiterar en timmes handläggnings­tid vid ansökan om uppehåll i sophämtning.

Taxor och avgifter