Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i marken, dricksvattnet eller i husets byggnadsmaterial. Du kan beställa mätdosor och provtagningspaket från kommunen för att kontrollera radonhalten. 

Som husägare bör du kontrollera om det finns radon i huset. Du kan beställa mätdosor för inomhusluften och provtagningspaket för vatten från kommunen.

Du tar själv provet och skickar in det till analysföretaget. Kostnaden för analysen betalar du till analysföretaget.

När du mäter inomhusluften är det är viktigt att mäta halten i minst två månader under perioden oktober till april.

 

Vanliga frågor

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken. Den kan även förekomma i byggnadsmaterial, främst blåbetong. Blåbetong producerades och användes som byggmaterial i hus från år 1929 fram till år 1975.

Är radon farligt?

Långvarig exponering för radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Risken är större ju högre radonhalten är i luften.

Var beställer jag dosor för radonmätning?

Kontakta kommunen om du vill beställa mätdosor. Med dem kan du mäta radonhalten i inomhusluften.

Fördjupning