Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen ger dig rent dricksvatten i kranen och renar vattnet som du spolar ner i avloppet. Du kan rapprtera din avläsning på vattenmätaren på webben. Ska du ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en förfrågan till kommunen.  

I Enköping kommer den största delen av det kommunala dricksvattnet från grundvattnet i Enköpingsåsen. Det vattnet går ut i ledningarna utan behandling. När du har använt vattnet till disk, tvätt eller toalett ska det renas. Är du kopplad till det kommunala nätet renas vattnet på reningsverket. Du kan rapportera din avläsning på din vattenmätare här på webben.

Vanliga frågor

Hur läser jag av min vattenmätare?

Du betalar för den mängd vatten som du har använt. För att det ska bli rätt rapporterar du in din mätarställning till oss under hösten. Du kan göra det på ett avläsningskort som vi skickar ut till dig under hösten eller här på webben. Det är bra att titta på mätarställningen regelbundet. Har det gått åt mycket vatten kan det tyda på att ett rör läcker. Då behöver du kontakta vatten- och avloppsavdelningen på kommunen.

Hur hårt är vattnet i Enköping?

Enköping har ett hårt dricksvatten. Det beror på att trakten har kalkrik jord och berggrund. Hårdhetsgraden (dH) är mellan 9 och 17 beroende på var du bor. Hårt vatten kan i längden påverka kopparledningar och hushållsmaskiner. Därför är det bra att ha plastledningar om det är möjligt.

Är det hårt vatten överallt i Enköping?

​Nej, de områden som får sitt vatten från Västerås och Håbo har inte hårt vatten. Det gäller Bredsdal, Ekolsund och Sävsta.

Fördjupning