Ansök om tillstånd för eget avlopp

Här beskriver vi kort vad som händer när du ansöker om tillstånd för eget avlopp.

Processkarta eget avlopp

1. Du vill installera eget avlopp

Om du vill installera ett eget avlopp måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

2. Du ansöker om tillstånd

Ansök om tillstånd för eget avlopp

3. Vi granskar ansökan

När vi får din ansökan om tillstånd går vi igenom den och tittar om något saknas. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

4. Du provgräver

När vi har fått in alla handlingar vi behöver till ansökan, ber vi dig att anlita en entreprenör som kan gräva en provgrop på den plats där avloppet ska ligga. Provgropen ska vara minst 2,5 meter djup. När gropen är färdig ska du kontakta din handläggare och boka en provinspektion.

5. Vi inspekterar provgropen

Vi gör en inspektion av gropen. När vi gör det är det bra om du är med. På inspektionen är det bra om det finns en stege tillhands.

Om det behövs tar vi ett jordprov och skickar på analys. Kostnaden för analysen får du betala.

Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

6. Vi beslutar om tillstånd

Vi gör en slutlig bedömning i ärendet och beslutar om tillstånd för ditt avlopp.

7. Du anlägger avloppet

När du har fått ditt skriftliga beslut om tillstånd får du, eller en entreprenör, börja anlägga avloppet. Läs igenom vårt beslut och villkoren noggrant så att du inte missar något. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppet även om du anlitar en entreprenör.

Du måste påbörja arbetet att anlägga inom två år från beslutsdatumet och avsluta det inom fem år.

Du måste dokumentera anläggningsarbetet. Dokumentationen ska innehålla en entreprenörsrapport och foton. Fotona ska visa varje steg i arbetsgången. Glöm inte att ta ett så kallat referensfoto som visar var avloppet är placerat i förhållande till huset. Du ska skicka in dokumentationen till oss senast fyra veckor efter slutinspektionen. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

8. Du bokar slutinspektion

Minst tre dagar innan avloppet ska täckas över ska du kontakta din handläggare för att boka en slutinspektion. Du får inte börja använda avloppet innan vi har gjort en slutinspektion.

9. Vi slutinspekterar

På slutinspektionen kontrollerar vi att avloppet är anlagt enligt tillståndet.

9. Vi skriver slutintyg och fakturerar

Om allt är anlagt enligt tillståndet, skriver vi ett slutintyg. Vi skickar en kopia på slutintyget till VafabMiljö som sköter slamtömningen åt kommunen.

Ditt ärende avslutas och vi fakturerar avgift.