Eget avlopp

Om du ska installera ett eget avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

Det gäller både vattenklosett (WC), bad-, disk- och tvättvatten (BDT).

Du måste också ha tillstånd om du ska installera en förmultnings- eller förbränningstoalett.

Vanliga frågor

Hur går en ansökan om tillstånd för eget avlopp till?

Kostar det något att ansöka om tillstånd?

​Ja, vi tar ut en avgift för att pröva en ansökan om tillstånd för enskilt avlopp. Handläggningstiden kan variera mellan fyra och nio timmar beroende på val av avloppsanordning. Timtaxan är 1 105 kronor.

Våra taxor och avgifter

Hur beställer jag slamtömning?

Slamtömning beställs av VafabMiljö som hanterar all slamtömning i Enköpings kommun.

Om slamtömning på VafabMiljös webbplats

Fördjupning