Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en bygglovsansökan eller göra en anmälan till kommunen.

För vissa byggprojekt räcker det med en anmälan till kommunen. För mindre byggprojekt behöver du varken ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

Ska du bygga nytt utanför detaljplan kan du söka ett förhandsbesked. Då får du veta om du kan bygga på marken.

Om du får ett bygglov eller gör en anmälan måste du vänta på ett startbesked innan du kan börja bygga. Du måste också vänta på ett slutbesked innan du kan använda det du byggt.

Har du frågor om bygglov är du välkommen till öppet hus för bygglov. Vi svarar på frågor om bygglov och eget avlopp. Du får hjälp med ditt eget ärende och svar på allmänna frågor.

Vanliga frågor

Måste jag ansöka om bygglov eller göra en anmälan?

Följ guiden ”Behöver du bygglov?” för att ta reda på när du måste ansöka om bygglov.

Behöver du bygglov?

Vilka handlingar måste jag skicka in?

Det är olika handlingar som ska bifogas ansökan eller anmälan beroende på vad du vill göra. Du kan läsa mer om vad du måste skicka in på informationssidorna för ansöknings- eller anmälningsblanketterna.

Anmäl eller ansök

Hur lång tid tar en bygglovsansökan?

Det ska ta max tio veckor från det att du har skickat in en komplett ansökan till att du får ett bygglovsbeslut. För att ansökan ska vara komplett, är det viktigt att du kontrollerar att alla handlingar och uppgifter finns med. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän alla handlingar och uppgifter har kommit till oss. Om vi saknar handlingar eller uppgifter kommer vi att kontakta dig för komplettering. Observera att du inte får påbörja byggarbetena innan du har fått ett startbesked.

Ansök om bygglov

Fördjupning